Produksjon og sal av honning

Her finn du informasjon om regelverket for slynging og sal av honning.

Publisert

Innhald på denne sida

  1. Primærproduksjon
  2. Registrering av slyngerom
  3. Registrering av sal
  4. Næringsmiddelverksemd
  5. Advarselsmerking av honning
  6. Særlege merkekrav til honning
  7. Kvalitetskrav
  8. Uønskte stoff i honning

Denne informasjonen er meint for verksemder som skal starte med eller held på med produksjon av honning. På våre sider om produksjonsdyr finn du meir om birøkt og bier som produksjonsdyr.

Du finn også god informasjon om honning på KSL sine nettsider