Omsetning av oppdrettet fisk med visse feil og mangler

Oppdrettet fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil skal ikke sendes ut av Norge før eventuell feilretting har skjedd.

Publisert

Oppdrettet fisk hvor slike feil og mangler er identifisert ved slakteri skal sendes direkte til en av følgende:

  • virksomheter innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum skal foretas
  • virksomheter innenlands for produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser til humant konsum

Slik feilretting og produksjon kan også skje ved egen virksomhet.

Ved innenlands transport av fisk med slike feil og mangler skal emballasjen merkes tydelig «Kun for tilvirkning innenlands».

Med direkte menes at slik fisk skal gå direkte fra slakteri til den virksomheten som skal foreta feilretting, uten annet opphold enn det nødvendig logistikk krever. Begrepet direkte innvirker ikke på hvem som eier fisken i forbindelse med slik transport og feilretting.

Slakteriet som har håndtert fisken, er ansvarlig både for å identifisere de nevnte feil og mangler og for at fisken merkes tydelig med skriften «Kun for  tilvirking innenlands» før den videresendes direkte.

Feilretting kan også skje i virksomheten som har slaktet fisken. Slakteriet må i ettertid kunne framskaffe dokumentasjon på hvilken virksomhet den aktuelle fisken er omsatt direkte til for feilretting. Dette ansvaret påligger også slakteriet gjennom andre bestemmelser i hygieneregelverket, som f.eks. krav om sporing av varer.

Merk også at fiskekvalitetsforskriften har bestemmelser om feil og mangler hos oppdrettet fisk som ikke kan feilrettes og for oppdrettet fisk med tydelig kjønnsdrakt. Slik fisk skal ikke omsettes til humant konsum, unntatt som råstoff til produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje og andre marine ingredienser til humant konsum.

Regelverk

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer