Advarsel

Gravide og de som ønsker å få barn bør unngå urtete og kosttilskudd med hellig basilikum (Tulsi)

Publisert

Gravide, og kvinner og menn som ønsker å få barn, bør unngå urtete og kosttilskudd med hellig basilikum. Det viser en risikovurdering Folkehelseinstituttet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet. Flere andre grupper bør også være forsiktig med å innta slike produkter.

Inntak av te og kosttilskudd med hellig basilikum kan medføre risiko for at fostre ikke fester seg i livmoren hos gravide kvinner og for dårligere reproduksjon både hos menn og kvinner. Dette er basert på data fra dyrestudier.

Det er ikke mulig å fastsette hva som er den laveste dosen som kan forårsake negative effekter. Bruk av urtete og kosttilskudd med hellig basilikum bør derfor unngås av gravide og kvinner og menn som ønsker å få barn. 

Barn og ammende kvinner bør også unngå slike produkter ut fra et føre-var hensyn. Det er ikke gjort noen studier spesifikt på barn, og man kjenner derfor ikke til hva risikoen er.

Kan påvirke effekten til legemidler

Personer som bruker legemidler bør være forsiktig med å innta hellig basilikum, siden det er vist at hellig basilikum kan påvirke effekten til flere typer legemidler (for eksempel paracetamol og legemidler mot diabetes).

Andre bør begrense inntaket av hellig basilikum

Hellig basilikum inneholder små mengder av noen stoffer som kan ha skadelig effekt på gener (metyleugenol og estragol). Risikovurderingen viser imidlertid til studier som tyder på at det ikke er gentoksisk risiko ved inntak av plantematerialet.

Ut fra et føre-var-hensyn, anbefaler Mattilsynet generelt å begrense inntaket av hellig basilikum.

Fakta: Hellig basilikum

Hellig basilikum, også kjent som Tulsi (Ocimum tenuiflorum L./Ocimum sanctum L.), er en plante som brukes i urtete, kosttilskudd og enkelte matretter.

Hellig basilikum er en annen planteart enn krydderurtene basilikum og thaibasilikum, som er vanlig i dagligvarebutikker. Basilikum og thaibasilikum tilhører Ocimum basilicum-artene, mens hellig basilikum hører til Ocimum tenuiflorum-artene.

Se risikovurderingen hos Folkehelseinstituttet (fhi.no)