Rapport

Analyse og merkevurdering av solkrem 2024

Rapporten viser resultatene fra testing av solfaktor i et utvalg av 17 solkremer på det norske markedet i februar 2024. Samtlige produkter med avvik er fulgt opp av Mattilsynet, gjennom veiledning om korrigerende tiltak, varsel om vedtak eller er frivillig tatt vekk fra salgsleddet i det norske markedet.

Faglig oppdatert
Hva ble undersøkt?

17 solkremer for merkevurdering og analyse. Uttaket besto av 10 kremer med solfaktor 50/50+ og syv med solfaktor 30, og ble gjort fra ulike dagligvare- og apotekkjeder, faghandel, en nettbutikk, og en lavpriskjede/detaljhandel, flere steder i landet.

Tidsrom
Februar 2024
Hva lette vi etter?
  • Solfaktor (‘sunburn protection factor’, SPF), som viser hvor godt solkremen beskytter mot UVB-stråling.
  • UVAPF (‘UVA protection factor’), kritisk bølgelengde, og forholdet mellom UVAPF/SPF >0,333), som viser hvor godt solkremen beskytter mot UVA-stråling.
  • Kritisk bølgelengde (< 370 nm), viser hvor godt solkremen beskytter mot et bredt spekter av UV-stråler
  • Merkevurdering (varedeklarasjon)
  • Forbudte ingredienser i solkremen (UV filter, PFAS) oppgitt i ingredienslisten
Hva fant vi?
  • 5 av 10 solkremer med solfaktor 50/50+ hadde dårligere beskyttelse enn den angitte solfaktoren. 
  • Samtlige syv solkremer med solfaktor 30 (SPF30) ble vurdert som akseptable, etter fremlegging av dokumentasjon fra virksomhetene.
  • 13 solkremer hadde mangler knyttet til ett eller flere merkekrav, som omfattet norsk språk, ingrediensliste, påstandsmerking (e.g. oppgitt feil solfaktor), og info om riktig bruk og advarselsmerking.  
  • Fire solkremer hadde ikke avvik på undersøkte merkekrav. 
  • Det ble ikke funnet forbudte ingredienser (UV filter, PFAS).
Hvem utførte oppdraget?

Analyse av SPF og UVAPF ble utført av et eksternt uavhengig laboratorium ved bruk av internasjonalt anerkjente referansemetoder – hhv. ISO24444:2019 (SPF) og ISO24443:2021 (UVAPF).

Fil
Solkremrapport 2024_rev3 (PDF)