Import og innførsel av levende fisk og akvakulturdyr

Veiledning om kravene du må kjenne til når du skal importere og innføre levende fisk og akvakulturdyr.

Aktive regelverks­prosesser

Det er for tiden ingen aktive regelverksprosesser på import av levende fisk.

Mer informasjon

Skjema og maler

Regelverk

Lenker til andre