Høring ny gjødselvareforskrift

Publisert
Høringsfrist

På vegne av Landbruks- og matdepartementet (LMD)og Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til ny gjødselvareforskrift på høring. Ny gjødselvareforskrift omfatter produksjon og omsetning av gjødselvarer. Ny gjødselvareforskrift har en rekke endringer fra gjeldende forskrift. Forskriften gir regler for trygg gjødselvareproduksjon, og er tilpasset de endringene som har vært i markedet med økt interesse for bruk av avfall og biprodukter inn i produksjonen. Vi inviterer alle til å gi sine innspill, merknader og spørsmål til forskriften.  Høringen foregår samtidig med høring av utkast til ny gjødselbruksforskrift, som koordineres av LMD.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)