Tilsynsrapport

Tilsynskampanje: Godkjenninger, fiskehelse og dyrevelferd på fiskeslakterier 2022

Mattilsynet gjennomførte i 2022 en tilsynskampanje i fiskeslakterier der vi kontrollerte om slakteriene oppfylte kravene til godkjenninger, fiskehelse og fiskevelferd.

Publisert

Fiskeslakteriene er sentrale i produksjonskjeden i norsk akvakulturnæring siden de årlig slakter flere hundre millioner fisk fra oppdrettsanleggene.

Derfor er det viktig at de har alle nødvendige godkjenninger på plass, oppfyller kravene som skal forhindre spredning av sykdommer til villfisk og annen oppdrettsfisk, og sikrer at oppdrettsfiskens velferd er ivaretatt i forbindelse med håndtering og slakting.

Hva ble undersøkt?

28 fiskeslakterier (ca. halvparten av alle fiskeslakterier) 

Med fiskeslakterier menes virksomheter som slakter oppdrettet fisk som laks, regnbueørret, torsk, kveite og røye. 

Tidsrom
10. august til 14. desember 2022
Hva lette vi etter?

Om slakteriene oppfylte kravene til godkjenninger, fiskehelse og fiskevelferd.

Hva fant vi?

Godkjenninger 

  • 9 av 10 hadde ingen avvik. 

  • 26 av de 28 godkjent etter slakteriforskriften § 4. 

Fiskehelse 

  • Relativt mange avvik knyttet til driftsmessige rutiner og prosedyrer for å hindre smitte av fiskesykdommer. 

  • Ti slakterier manglet skriftlig beredskapsplan. 

Fiskevelferd 

  • To avvik knyttet til kompetanse om fiskevelferd og avliving av fisk. 

  • 60 % av slakteriene hadde avvik knyttet til bedøvelse av fisk. 

Fil
Rapport Mattilsynet tilsynskampanje fiskeslakterier 2022 (PDF)