Registrering og godkjenning av fiskeslakteri og slaktebåt

Oppdrettsfisk skal slaktes med forsvarlig hygiene og beskyttes mot unødig stress, smerte og lidelse. 

Publisert

Fisken slaktes normalt til konsum (sjømat). Slakteriet eller slaktebåten skal være godkjent for fiskehelse, fiskevelferd og næringsmiddelhygiene. 

Slik gjør du

Registrering og godkjenning av fiskeslakteri og slaktebåt

Bruk skjemaet «Ny næringsmiddelvirksomhet» i Mattilsynets skjematjeneste.

Velg aktivitet «Mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m.» og produksjonsformen «Slakting av laksefisk eller eventuelt «Slakting av marinfisk».

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Forskrift om slakterier mv. for akvakulturdyr

Animaliehygieneforskriften