Varslingsliste - avdelinger og regioner i Mattilsynet

Finn e-postadresser for de ulike avdelingene ved varsling.

Publisert
NavnE-postadresse varslingspostkasse
Avdeling Agdervarsling.akvakultur.sorogvest@mattilsynet.no
Avdeling Bergen og omlandvarsling.akvakultur.sorogvest@mattilsynet.no
Avdeling Finnmarkvarsling.finnmark@mattilsynet.no  
Avdeling Gauldalvarsling.gauldal@mattilsynet.no  
Avdeling Glåmdal og Østerdalvarsling.glomdalosterdal@mattilsynet.no  
Avdeling Gudbrandsdalvarsling.gudbrandsdal@mattilsynet.no
Avdeling Sunnhordland og Haugalandetvarsling.akvakultur.sorogvest@mattilsynet.no
Avdeling Helgelandvarsling.helgeland@mattilsynet.no
Avdeling Innherred og Fosenvarsling.innherredfosen@mattilsynet.no  
Avdeling Midtre Hålogaland varsling.midtrehalogaland@mattilsynet.no  
Avdeling Mjøsområdetvarsling.mjosomradet@mattilsynet.no  
Avdeling Namdalvarsling.namdal@mattilsynet.no  
Avdeling Nordfjordvarsling.akvakultur.sorogvest@mattilsynet.no
Avdeling Nordmøre og Romsdalvarsling.nordmoreromsdal@mattilsynet.no  
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og ValdresVarsling.nbhv@mattilsynet.no
Avdeling Oslo, Asker og Bærumvarsling.oab@mattilsynet.no  
Avdeling Romerikevarsling.romerike@mattilsynet.no  
Avdeling Saltenvarsling.salten@mattilsynet.no
Avdeling Sunnfjord og Sognvarsling.akvakultur.sorogvest@mattilsynet.no 
Avdeling Sunnmørevarsling.sunnmore@mattilsynet.no
Avdeling Søndre Buskerudvarsling.sondrebuskerud@mattilsynet.no
Avdeling Sør-Innherredvarsling.sor-innherred@mattilsynet.no  
Avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjordvarsling.akvakultur.sorogvest@mattilsynet.no
Avdeling Telemarkvarsling.telemark@mattilsynet.no  
Avdeling Troms og Svalbardvarsling.tromssvalbard@mattilsynet.no
Avdeling Trondheim og omlandvarsling.trondheim@mattilsynet.no  
Avdeling Vestfoldvarsling.vestfold@mattilsynet.no  
Avdeling Østfold og FolloVarsling.ostfoldfololo@mattilsynet.no
NavnEpostadresse varslingspostkasse
Region Nordvarsling.nord@mattilsynet.no  
Region Midtvarsling.midt@mattilsynet.no
Region Stor-Oslovarsling.stor-oslo@mattilsynet.no  
Region Sør og Vestvarsling.sorvest@mattilsynet.no
Region Østvarsling.ost@mattilsynet.no
Mattilsynets hovedkontorhendelser@mattilsynet.no