Vaksiner til oppdrettsfisk

Vaksinering av oppdrettsfisk er et grunnleggende smitteforbyggende tiltak. Hvis uvaksinert fisk blir satt ut i sjøen, bidrar det til økt fare for sykdomsutbrudd. Det kan føre til at mange fisk dør og til økt bruk av antibiotika.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Vaksinering sikrer forsvarlig drift
  2. Utsett av uvaksinert fisk kan være brudd på aktsomhetsplikten
  3. Fiskevaksiner skal være godkjent og ha brukstillatelse
  4. Sykdommer det er forbudt å vaksinere mot
  5. Ikke krav om vaksinering mot PD
  6. C-sykdommer og vaksinering