Godkjende desinfeksjonsmiddel for akvakultur

De må bruke godkjende desinfeksjonsmiddel når de desinfiserer akvakulturanlegg, transporteiningar og utstyr.

Fagleg oppdatert

Desse substansane og produkta er godkjende for bruk i samsvar med forskrift om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmiddel i akvakulturanlegg og transporteiningar og listeført på Mattilsynets nettside:

ProduktFirmaAktiv substansGodkjent tilGodkjent av
ADDI AQUALilleborgPeredikksyreapril 2025Direktoratet for medisinske produkter
Aqua DesAquatic ChemistryPeredikksyrejuli 2026Direktoratet for medisinske produkter
Aqua OmnicideIntervet International B.V.Glutaraldehyd, Benzyl C12-18 alkyldimethyl cloridjan. 2027Direktoratet for medisinske produkter
AquaZoneSterner ASOzon01.03 2029Direktoratet for medisinske produkter
BuffodineEvans Vanodine EuropeJod28.01.2029Miljødirektoratet
Ecas4 - AnolyteZewo ASAktivt klorokt. 2027Direktoratet for medisinske produkter
Force Seven Aqua Kersia Skandinavien A/S Glutaraldehyd, kvartenære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, klorider 8% og Didecyldimethylammonium klorid 1.5 %april 2029Direktoratet for medisinske produkter
Freebac 35Norsepure ASHydrogenperoksidapril 2026Direktoratet for medisinske produkter
Freebac Clearoxyl 35Norsepure ASHydrogenperoksidapril 2026Direktoratet for medisinske produkter
Grotanol 3025NetKem ASGlutaraldehyd, 5-chloro-2-methy1-4-isothiazolin-3-one og 2-methy1-2H -isothiazol-3-oneInntil avgjerd på søknad etter Biocidforskriften ligg føreDirektoratet for medisinske produkter
HL. Skjong ECA AquaHL. Skjong ASAktivt klorokt. 2027Direktoratet for medisinske produkter
Hygi-DesSæbefabrikkenPeredikksyre, hydrogenperoksidokt. 2025Direktoratet for medisinske produkter
InciMaxx NetEcolab ASPeredikksyre, peroksioktansyrefeb. 2025Direktoratet for medisinske produkter
InciMaxx Net FoamEcolab ASPeredikksyre, peroksioktansyrefeb. 2025Direktoratet for medisinske produkter
Kick-StartVESOperedikksyre, hydrogenperoksidmars  2025Direktoratet for medisinske produkter
LifeCleanPartnarMéd ASKlordioksidmars 2025Direktoratet for medisinske produkter
LifeClean Disinfectant ConsentratePartnarMéd ASKlordioksidjan. 2025Direktoratet for medisinske produkter
NORMEX DesinfectaNormex ASOzonjuni 2027Direktoratet for medisinske produkter
OxitrateOxitrate ASklor (Cl2), kloritt (ClO-), hypoklorsyre (HOCl)mars 2029Direktoratet for medisinske produkter
Oxonia ActiveEcolab ASPeredikksyremai 2029Direktoratet for medisinske produkter
Oxyl - Pro CleanChemiteq LtdHydrogenperoksidapril 2026Direktoratet for medisinske produkter
Oxyl - Pro MarineChemiteq LtdHydrogenperoksidapril 2026Direktoratet for medisinske produkter
PerfectoxidAco Kjemi ASPeredikksyreInntil avgjerd på søknad etter Biocidforskriften ligg føreDirektoratet for medisinske produkter
RedoxzonRedox ASOzondes. 2028Direktoratet for medisinske produkter
Salar DesO2-tabs DesinfeksjonNatriumdiklor-s-triazintrion dihydratapril 2027Direktoratet for medisinske produkter
VigorOx A&F  5 %Chemco ASPeredikksyre, hydrogenperoksidokt. 2027Direktoratet for medisinske produkter
VigorOx A&F 15 %Chemco ASPeredikksyre, hydrogenperoksidokt. 2027Direktoratet for medisinske produkter
Virkon AquaticLanxess Deutchland GmbHPentakalium bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)mai 2027Direktoratet for medisinske produkter
Virex AquaHypred SA – Kersia GroupBis(peroksymonosulfat)bis(sulfat) frå pentakalium, Troclosene natriumjuni 2026Direktoratet for medisinske produkter
VirocidVESOalkyldimetylbenzyl-ammoniumklorid, didecyldimetyl-ammoniumklorid, glutaraldehydmars 2029

(produktet har holdbarhet maks. 3 år)

Direktoratet for medisinske produkter

Direktoratet for medisinske produkter og Miljødirektoratet godkjenner nye middel

Det er Direktoratet for medisinske produkter og Miljødirektoratet som kan godkjenne nye desinfeksjonsmiddel. Kontakt dei direkte for meir informasjon om korleis de søkjer godkjenning, og for meir informasjon om dei godkjende substansane og produkta.

Regelverk

Forskrift om desinfeksjonsmidler, akvakulturanlegg