Syke dyr må få forsvarlig behandling

Du som har dyr har ansvar for  at dyrene dine får forsvarlig behandling. Du har også ansvar for å kontakte veterinær hvis dyrene dine trenger det.

Faglig oppdatert

Slik gjør du

Har du mistanke om at det er smittsom sykdom i anlegget ditt, har du ansvar for å hindre at smitten sprer seg. Du må hindre smitte både mellom dyr i dyreholdet ditt og til andre dyrehold. Du skal også hindre smitte til mennesker.

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Dyrehelseforskriften