Slik gjennomførte Mattilsynet tilsynskampanjen om velferd for svin

Mattilsynet gjennomførte i 2021 og 2022 en landsdekkende tilsynskampanje for å kartlegge hvordan grisene i Norge har det.

Publisert

Nå er rapporten klar: Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021-2022

Veterinærer fikk også tilsyn

Da Mattilsynet var på kampanjetilsyn i svinebesetninger med smågrisproduksjon, noterte inspektøren navn eller dyrehelsepersonellnummer på veterinære(r) som utfører kastrasjoner i besetningen. En egen dyrehelsepersonellgruppe førte så tilsyn med veterinærens legemiddelbruk ved kastrasjoner av gris.

Se hva vi så etter på inspeksjon

På denne siden finner du fagstøtten til Mattilsynets inspektører, som gir god informasjon til både bønder og veterinærer om hva vi så etter på inspeksjon:

Fagstøtte for inspektører svinekampanjen 2021-2022

Veiledning til inspektører ved tilsyn med veterinærer

Tilsynsmal smågrisproduksjon

Tilsynsmal slaktegrisproduksjon