Øremerking av svin

Alle svin skal merkes med et øremerke som er godkjent av Mattilsynet. Dette gjelder også svin i dyrehold som er hobbypreget.

Publisert

Alle svin skal merkes med et vanlig eller elektronisk øremerke i det ene øret senest 9 måneder etter fødsel, men likevel før de flyttes fra anlegget de er født på. Øremerket skal være godkjent av Mattilsynet.

Øremerket skal vise Norges landskode (NO eller 578), og de 8 første sifrene i produsentnummeret.

Øremerket kan i tillegg vise et individnummer.

Individnummeret må være atskilt fra og ikke kunne forveksles med eller gjøre det vanskeligere å lese av fødselsanleggets registreringsnummer.

Fjerning, endring og erstatning av øremerker 

Øremerker skal aldri fjernes, endres eller erstattes uten tillatelse fra Mattilsynet.

Dersom dyret mister øremerket eller øremerket har blitt uleselig, kan Mattilsynet tillate at dyret får et nytt øremerke som inneholder det samme registreringsnummeret. Forutsetningen er at en med rimelig sikkerhet kan slå fast hvilket anlegg dyret er født på.  

Merking av svin fra utlandet

Svin som er innført fra et land innenfor EØS-området, skal beholde identifikasjonsmerket (øremerket eller tatoveringen) de fikk i opprinnelseslandet. Det er ikke krav om at de skal merkes med et nytt lakserødt øremerke etter ankomst til Norge.

Svin som importeres til Norge fra tredjeland (utenfor EØS-området), skal merkes med et lakserødt øremerke i det ene øret innen 20 dager etter ankomst, men likevel før de flyttes fra anlegget de er innført til.

Øremerker som er påsatt dyret i tredjelandet, før import til Norge, kan fjernes. Merking med lakserødt øremerke kreves ikke dersom dyret innføres direkte til et slakteri og slaktes innen fem dager etter innførsel.

Bestilling av godkjente øremerker

Du kan bestille godkjente øremerker hos en av øremerkeprodusentene som har fått godkjent øremerker av Mattilsynet:

•   Oversikt over godkjente øremerker Datamars(PDF)
•   Oversikt over godkjente øremerker Os Id (PDF)
•   Oversikt over godkjente øremerker Moen bjøllefabrikk (PDF)
 

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 115

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 52, 55 og 81

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/520, artikkel 9, 11, 15, 17, 18 og 19