Hva skal du som holder svin rapportere til Husdyrregisteret?

Du som holder svin er ansvarlig for at opplysninger om flytting av dyr til og fra anlegget ditt blir oversendt til Mattilsynets database (Husdyrregisteret). 

Publisert

Det er den driftsansvarlige (dyreholder) som er ansvarlig for at opplysningene blir oversendt til Husdyrregisteret innen tidsfristen. 

Opplysningene om flyttingen skal oversendes til Husdyrregisteret innen 7 dager etter at flyttingen fant sted. Du må registrere flyttingen selv om den bare er for en kort periode, for eksempel dersom du skal låne bort dyr til andre.

All flytting til og fra anlegget skal registreres

All flytting av dyr til og fra anlegget ditt skal registreres, enten det gjelder kjøp, salg, lån eller annen flytting.  

Ved flytting av dyr til anlegget skal disse opplysningene oversendes: 

  • navnet og adressen til den driftsansvarlig på avsenderanlegget 
  • registrerings- eller godkjenningsnummeret til avsenderanlegget
  • ankomstdatoen  
  • antall dyr

Ved flytting av dyr fra anlegget skal disse opplysningene oversendes:

  • navnet og adressen til den driftsansvarlige på mottakeranlegget
  • registrerings- eller godkjenningsnummeret til mottakeranlegget
  • avsendelsesdatoen
  • antall dyr

Driftsansvarlig på både mottaker- og avsenderanlegget skal rapportere flyttingen. Foreløpig er det bare den driftsansvarlige for mottakeranlegget som kan gjøre dette. Løsningen for at den driftsansvarlige på avsenderanlegget skal kunne rapportere er under arbeid.
I mange tilfeller blir flytting av svin rapportert av slakteriene på vegne av svineprodusentene. 

Slik rapporterer du

Rapportering til husdyrregisteret - svin

Velg mellom disse alternativene:

Rapportering via Mattilsynets skjematjeneste 
Ved innlogging må du logge inn med organisasjonsnummer. Hvis du ikke har et organisasjonsnummer, kan du bruke personnummer. 

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

Landdyrsporbarhetsforskriften