Smitteforebygging ved dyreansamlinger - anbefaling til dyreholder

Du må ta forholdsregler for å unngå at ditt eget eller andre dyr på en dyreansamling skal bli syke. Bare friske dyr kan delta på slike samlinger. Dersom dyret har feber, neseutflod, diaré eller andre symptomer på sykdom må det bli hjemme.

Publisert

Husk at ulike sykdommer smitter på ulike måter. Noen sykdommer smitter med direkte kontakt mellom dyr, andre sykdommer smitter gjennom lufta, gjennom fôr eller avføring, eller via indirekte kontakt med utstyr, klær og inventar.

På dyreansamlingen må du sørge for minst mulig direkte og indirekte kontakt med andre dyr. Vask hendene grundig i lunkent vann og såpe mellom hvert dyr du tar på. Bruk medbrakt utstyr til ditt eget dyr. Dersom du må låne utstyr, så sørg for å vaske og desinfisere det først.

For flere råd om smitteforebyggende tiltak, se de generelle prinsippene i dyrehelseforskriften.

Dette gjør du

Smittevernråd på dyreansamlinger:

  • Vask hender og skift skotøy og tøy dersom du beveger deg mellom dyr fra ulike dyrehold
  • Bare friske dyr kan delta på dyreansamlinger, syke dyr må bli hjemme
  • Unngå å låne utstyr av andre, vask og desinfiser alt utstyr før du tar det inn i eget dyrehold igjen.
  • Mattilsynet anbefaler tette vegger mellom oppstallingsplassene.