Regler for flytting av sau og geit

Dette er hovedreglene når du ønsker å flytte småfe (sau, geit, vær, bukk, lam og kje).

Faglig oppdatert
  1. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit mellom anlegg med småfe med forskjellig driftsansvarlig.
  2. Det er forbudt å flytte småfe mellom småferegionene og ut av områder som har hatt skrapesjuke (Nordland og Rogaland inkludert kommunene Sveio og Etne i Vestland). 
  3. I noen områder er det i tillegg egne soneforskrifter som setter ytterligere begrensninger på flytting av småfe. 
  4. Dersom du flytter sau eller geit må de alltid følges av en egenerklæring og i visse situasjoner også veterinærattest.

Det er mulig å søke Mattilsynet om unntak fra forbudene.

Tips for å unngå smitte ved flytting av sau og geit

  • Vær kritisk til hvem du kjøper dyr fra.
  • Dersom du trenger nytt avlsmateriale, vil semin alltid være det tryggeste alternativet.
  • Unngå felles transport og oppstalling med andre flokker (dersom det er mulig) når dyra dine skal på fellesbeite.

Småferegioner

Det er opprettet egne regioner for å unngå smittespredning ved flytting.

Region 1: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal

Region 2: Vestland, unntatt kommunene Etne og Sveio

Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland og Agder

Region 4: Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo

Egne soneforskrifter i visse områder

Rogaland, kommunene Etne og Sveio og visse kommuner i Agder: Det er en egen fotråteforskrift som regulerer flytting av sau innenfor og ut av områder som har hatt fotråte. 

Veileder til fotråteforskriften (PDF)

Trøndelag: Det er en egen mædi-forskrift som regulerer flytting av sau i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone). 

Veiviser - flytting i mædisonen

Mer informasjon

Veileder om flytting av småfe (PDF)

Dokumenter du kan trenge

Her er dokumenter du kan trenge hvis du skal søke om å flytte sau eller geit. 

Søknad om flytting av småfe

I en del tilfeller må du søke Mattilsynet om å flytte småfe. Både du som kjøper og du som selger må fylle ut søknadsskjemaet og sende det til Mattilsynets postmottak.

Søknadsskjema

Egenerklæring for flytting av småfe

Sauer og geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe, skal ofte følges av en egenerklæring.

Egenerklæring

Egenerklæring helse for fotråte

Erklæringen skal brukes ved overføring av sau mellom anlegg i Aust-Agder og Rogaland, og kommunene Etne og Sveio i Hordaland.

Egenerklæring helse

Veterinærattest

Sauer og geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe skal ofte ha en veterinærattest.

Veterinærattest

Veterinærattest for fotråte

Det kreves veterinærattest ved overføring av værlam fra sone Sør-Rogaland til sone Midt-Rogaland, fra Midt-Rogaland til sone Sør-Rogaland og fra sone Valle til sone Aust-Agder. 

Veterinærattest fotråte

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone)

Forskrift om soner for forebygging av fotråte, Aust-Agder, Hordaland og Rogaland