Du kan bringe smitte fra utenlandske dyr – husk karenstid (ventetid)

Dyr i utlandet har en annen smittestatus enn norske dyr. Hvis du har hatt kontakt med dyr i utlandet, er det viktig at du ikke tar smitte med tilbake til norske husdyr. 

Faglig oppdatert

Hvis du har vært i kontakt med klovdyr (for eksempel storfe, sau, svin) eller fjørfe i utlandet, skal det gå 48 timer før du har kontakt med klovdyr eller fjørfe i Norge. Dette gjelder selv om dyra du var i kontakt med i utlandet, så ut til å være friske.

Du må også dusje og skifte klær før du går inn i et anlegg med dyr i Norge etter et slikt utenlandsopphold.

Dersom du er i kontakt med klovdyr eller fjørfe i land med alvorlige smittsomme sykdommer, bør du vente minst 72 timer før du har kontakt med klovdyr eller fjørfe i Norge. Denne regelen gjelder for alle som skal inn i anlegget ditt, både deg selv, dine ansatte og andre besøkende.

Slik bevarer vi den gode dyrehelsen i Norge og unngår smitte fra dyr til mennesker. 

Beskyttelsesutstyr i svinehold

Du må bruke nødvendig beskyttelsesutstyr (se under) dersom du skal ha kontakt med levende svin og du i løpet av de siste 12 månedene har vært i en eller flere av disse situasjonene:

 • Hatt kontakt med et dyr som var positivt for antibiotikaresistente bakterier (i Norge eller utlandet)
 • Besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet
 • Vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse i utlandet
 • Arbeidet som helsearbeider i utlandet
 • Oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet
 • Oppholdt deg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller
 • Testet positivt for antibiotikaresistente bakterier

Nødvendig beskyttelsesutstyr

 • Overtrekksklær
 • Kirurgisk munnbind
 • Engangshansker
 • Hodeplagg som beskytter mot spredning av antibiotikaresistente bakterier

Matvarer

Husk at også matvarer kan ha med seg smittestoffer. Ikke gi dyra mat som er kjøpt i andre land.

Regelverk

Dyrehelseforskriften § 30

Forskrift om antibiotikaresistente bakterier hos svin