Importere eller eksportere avlsmateriale

EØS-regelverket regulerer flytting av avlsmateriale (sæd, eggceller og embryo) mellom EØS-land (både innførsel til og utførsel fra Norge). Dette regelverket regulerer også import av avlsmateriale fra land utenfor EØS (tredjeland). For eksport av avlsmateriale til tredjeland er det tredjelandets regelverk som gjelder.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Godkjenning av avsenderanlegg
  2. Dyrehelsekrav til donordyr
  3. Krav til sporbarhet og transport
  4. Helsesertifikater
  5. Eksportere avlsmateriale til tredjeland