Til hovedinnhold

Hygiene i anlegg med dyr

Reingjering er eit viktig førebyggjande tiltak mot spreiing av smitte.

Fagleg oppdatert

Det skal vere mogleg å gjennomføre vask og desinfeksjon for å vareta god hygiene i alle anlegg med dyr.

Rettleiing

Det er ikkje krav om innlagt vatn, men både varmt og kaldt vatn skal vere tilgjengeleg i anlegget slik at det er lett å reingjere hender, støvlar, overtrekkstøy og utstyr.

Rennande vatn frå kran er best for å få til effektiv reingjering, men ei bøtte og børste kan vere eit alternativ.

Såpe er avgjerande for å få til effektiv reingjering, og det er heilt nødvendig å vaske godt før desinfeksjon for at desinfeksjonsmiddel skal verke.

Alt brukt utstyr som har vore i direkte eller indirekte kontakt med dyr, må vaskast grundig. Du er ansvarleg for å vurdere om det også er nødvendig å desinfisere utstyret. Ver spesielt merksam på utstyr som kjem frå utlandet.

Regelverk

Dyrehelseforskrifta

§ 30. Hygiene

Den driftsansvarlig skal sørge for at varmt og kaldt vann er tilgjengelig i anlegget. Det skal være mulig å rengjøre hender, støvler, overtrekkstøy og utstyr. Kravet om tilgjengelig vann gjelder ikke for utmark eller lignende steder.
Den driftsansvarlig skal sørge for at utstyr, innredning og andre gjenstander som kan spre smitte, er tilstrekkelig rengjort og om nødvendig desinfisert før de blir tatt inn til områder på anlegget der dyrene holdes eller kan komme i kontakt med.
Driftsansvarlige for honningbier er unntatt fra bestemmelsene i første ledd, men skal likevel sørge for nødvendig rengjøring eller utskifting av brukt bikubemateriell, utbygde vokstavler, klær, fottøy og annet utstyr som brukes i bigården. Bikuber som ikke inneholder levende honningbier og utbygde vokstavler som ikke er i bruk, skal oppbevares slik at ikke honningbier har tilgang til dem.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no