Registrering, sertifisering og godkjenning av fjørfehold og rugerier

Hvis du holder fjørfe, må du følge krav til at anlegget der fjørfeet holdes enten registreres, sertifiseres eller godkjennes. Det samme gjelder dersom du har et rugeri der du ruger ut rugeegg fra fjørfe. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hvilke fjørfehold skal registreres?
  2. Hvilke fjørfehold skal sertifiseres?
  3. Hvilke fjørfehold må godkjennes?

Registrering betyr at anlegget der dyrene holdes må registreres hos Mattilsynet. En sertifisering eller godkjenning av anlegget betyr at Mattilsynet kontrollerer om anlegget oppfyller spesifikke krav.