Til hovedinnhold

Reise med fugler, gnagere og kaniner til Norge

Både fugler, gnagere, reptiler og kaniner kan være kjæledyr. Her ser du krav og regler for innførsel av disse dyrene.

Publisert

Følgende fuglearter regnes aldri som kjæledyr:

 • høns
 • kalkuner
 • perlehøns
 • ender
 • gjess
 • vaktler
 • duer
 • fasaner
 • rapphøns
 • strutsefugler

Som kjæledyr regnes heller aldri gnagere eller kaniner som er beregnet til næringsmiddelproduksjon.

Innførselen av kjæledyr regnes som ikke-kommersiell dersom målet ikke er å selge eller overdra eiendomsretten til dyrene. Innførselen må i tillegg være utløst av eierens behov for å reise til Norge og skje i tidsrommet fem dager før til fem dager etter eierens ankomst.

Kjæledyrene må enten være i følge med eieren eller en annen fysisk person som har eierens skriftlige fullmakt til å reise med dyrene på sine vegne i dette tidsrommet.

Antall dyr

Fem eller færre fra hver kategori

Ikke-kommersiell innførsel av fem eller færre fugler, kaniner eller gnagere er tillatt. Begrensingen på fem dyr gjelder for hver kategori. Du kan totalt sett ta med inntil fem fugler, fem kaniner og fem gnagere, altså til sammen 15 dyr.

Det er et krav at dyrene følges av et identifikasjonsdokument. Dokumentet skal oppfylle bestemte krav til format, layout og språk og være utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet. Dokumentet skal ikke utstedes før avreise fra Norge.

Dokumentet skal bestå av et helsesertifikat der veterinæren bekrefter at vedkommende har foretatt en klinisk undersøkelse av dyrene og funnet at de ikke viser tegn på sykdom. Dokumentet skal være supplert med en erklæring fra eieren eller personen med fullmakt om at forflytningen er ikke-kommersiell. Identifikasjonsdokumentet er gyldig i 10 dager etter utstedelse. Ved sjøtransport forlenges dette tidsrommet med sjøreisens varighet.

Last ned skjema: Identifikasjonsdokument (PDF)

Unntak

Kravet om at helsesertifikat-delen identifikasjonsdokument er fylt ut av veterinær gjelder ikke for ikke-kommersiell innførsel av fem eller færre gnagere fra EØS-stater. Kanin er ikke unntatt kravet om helsesertifikat.

Mer enn fem dyr

Ikke-kommersiell innførsel av mer enn fem fugler, kaniner eller gnagere til Norge er tillatt dersom dyrene oppfyller vilkårene for kommersiell import av slike dyr fastsatt i dyrehelseforsskriften, landdyrforflytningsforskriften og dyreimportforskriften.

Grensekontroll

Gå på rødt i tollen og vis uoppfordret frem dyrene og nødvendige dokumenter til Tolletaten når du reiser til Norge fra følgende land:

 • EU-/EØS-land
 • Andorra
 • Sveits
 • Island
 • Liechtenstein
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikanstaten

Ved reise til Norge fra Sverige er dette likevel ikke nødvendig dersom dyrene oppholdt seg lovlig i Sverige.

Dersom du har kjøpt eller fått dyrene i utlandet og verdien av dyrene overstiger grensene for toll- og avgiftsfri kvote, må du betale merverdiavgift. Da går du også på rødt i tollen, selv om du kommer fra Sverige.

Ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr fra andre områder eller land er kun tillatt over Oslo Lufthavn eller Storskog. Innførsel fra Svalbard kan i tillegg skje over Tromsø Lufthavn, Tromsø Havn eller Bodø Havn. Den som reiser med dyrene, skal kontakte Mattilsynet på innreisestedet og vise fram dyrene og nødvendig dokumentasjon for kontroll. Mattilsynet bør varsles minst 48 timer før ankomst for å unngå lang ventetid før kontrollen kan gjennomføres.

Gardermoen (Oslo)
Telefon: (+47) 22 77 79 00
BIP-gardermoen@mattilsynet.no

Storskog (Kirkenes)
Telefon: (+ 47) 95 77 91 21
BIP-Storskog@mattilsynet.no

Tromsø (havn og lufthavn) og Bodø (havn)
Telefon: (+47) 22 40 00 00
postmottak@mattilsynet.no

Fremmede og trua dyrearter

Innførsel av eksotiske gnagere og kaniner er forbudt.

Disse artene regnes likevel ikke som eksotiske:

 • Tamkanin (Oryctolagus cuniculus)
 • Chinchilla (Chinchilla laniger)
 • Marsvin (Cavia porcellus)
 • Gullhamster (Mesocricetus auratus)
 • Campells (stripet) dverghamster (Phodopus campellii)
 • Roborovski dverghamster (Phodopus roborovskii)
 • Russisk (sibirsk/vinterhvit) dverghamster (Phodopus sungorus)
 • Dverghamster krysning (Phodopus campellii x sungorus)
 • Kinesisk hamster (cricetulus griseus)
 • Domestisert rotte (Rattus norvegicus)
 • Domestisert mus (Mus musculus)
 • Ørkenrotte (Meriones unquiculatus)
 • Degu (Octodon degus)

Les mer om å reise med eksotiske dyr til Norge

Innførsel og utsetting av fremmede organismer reguleres av forskrift om fremmede organismer, som er hjemlet i naturmangfoldloven. Som hovedregel må forskriften tillate å importere den arten du ønsker, men det fins flere unntak fra denne regelen.

En rekke arter er også omfattet av CITES-regelverket, som innebærer krav om eksport- og/eller importtillatelse.

Les mer om CITES- regelverket hos Miljødirektoratet

 

Regelverk