Fra Sverige med katt eller ilder

Se hva du må gjøre når du skal krysse grensen fra Sverige til Norge med katt eller ilder.

Faglig oppdatert

Innholdet på denne siden gjelder for reiser med katt eller ilder fra Sverige til Norge. I regelverket kalles denne typen reise for "ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr".

Reglene gjelder for alle grensepasseringer fra Sverige – også ved korte handleturer hvor dyret ikke forlater bilen.

Hvis du skal fra Norge til Sverige, finner du reglene i guiden Reseguide för hundar och katter till Sverige (jordbruksverket.se)

Dette er reglene

Disse reglene gjelder når du reiser med katt eller ilder som du har med som kjæledyr fra Sverige til Norge:

Katt og ilder som bare har vært i Sverige, trenger ikke rabiesvaksine.

Grensekontroll

Hvis du kommer med katt eller ilder fra Sverige og

  • dyrene har vært i Sverige lovlig,
  • dyrene er ID-merket med microchip,
  • dyrene har EU-kjæledyrpass,

kan du gå på grønn sone i tollen. Du må vise frem dyrene og dyrenes dokumenter hvis tollerne ber om det.

Hvis du kommer med fly, må du gå på rød sone selv om dyrene oppfyller kravene. Grunnen er at tollerne ikke vet hvilket land du kommer fra.

Hvis du har kjøpt eller fått dyrene i utlandet

Hvis du har kjøpt eller fått dyrene i utlandet, og dyrene er verdt mer enn grensen for toll- og avgiftsfri kvote, må du betale merverdiavgift. Da må du gå på rød sone i tollen, selv om du oppfyller alle punktene over. Les mer om hvilke regler som gjelder ved kjøp av dyr i utlandet (toll.no)

Hvis du ikke oppfyller kravene

Har du ikke papirene, må du enten returnere med dyrene til Sverige eller betale for å oppstalle dem. Se hva som skjer hvis du reiser med kjæledyr til Norge uten å oppfylle kravene

Regelverk

Kjæledyrforskriften