Kastrering av katt gir bedre dyrevelferd

Å hindre at det blir født uønskede kattunger er det beste vi kan gjøre for å forebygge at katter blir hjemløse. Det vil bidra til økt velferd for katter i Norge.

Publisert

Kastrering har også andre positive effekter for deg og din katt. 

En kattemor kan få to til fire kull i året, og et kull kan være på tre til åtte kattunger. Resultatet kan fort bli flere kattunger enn eierne kan klare å ta seg av. 

Noen katter føder unger på bortgjemte steder. Dette kan lett resultere i en andregenerasjons katter som blir sky for mennesker. Sky kattunger kan gjøre det vanskelig for eieren å ivareta sitt ansvar for dem. 

Her er  noen av fordelene ved å kastrere katten: 

  • Antallet uønskede drektigheter og kattunger blir mindre, og det blir færre hjemløse katter som lider.

  • Færre katter kommer bort fra sine eiere. Hannkatter kan ofte gå langt for å finne hunnkatter med løpetid. Det er en risiko for at den ikke finner veien hjem eller blir utsatt for ulykker. De fleste katter som kommer bort hjemmefra, er 2-3 år gamle ukastrerte hannkatter. 

  • Det blir færre skader, siden hannkattenes behov for revirhevding og slagsmål med andre hannkatter reduseres. 

  • Atferdsendringer og stress knyttet til løpetid hos hunnkatter forsvinner, og det blir mindre duftmarkering og skrik etter det motsatte kjønn hos hannkatter. 

  • Kastrering forebygger sykdom. Kastreres hunnkatter før første løpetid, reduseres muligheten for å utvikle kreft i kjønnsorganene. Kastrering reduserer også muligheten for å utvikle kreft i juret. Det er også flere virussykdommer på katt som spres i forbindelse med parring. 

Det er flere mulige metoder for å hindre katter i å reprodusere. En kastrering kan utføres kirurgisk, men man kan også forsinke løpetiden hos hunnkatter ved hjelp av «kjemisk kastrering», det vil si hormoner (p-piller). Den kirurgiske behandlingen er definitiv, mens den hormonelle utsettelsen av løpetiden kan avsluttes når eieren ønsker. 

Risiko ved kastrering 

Et kirurgisk inngrep og narkose vil alltid innebære en viss risiko for dyret. P-piller kan ha bivirkninger på lang sikt, som økt risiko for livmorbetennelse og kreftsvulster i melkekjertlene. Kastrerte katter har også risiko for overvekt og diabetes. 

Snakk med din veterinær om hva om er best for din katt eller din situasjon. 

Alder for kastrering

Anbefalt alder for kastrering er rundt tiden for kjønnsmodning for både hann- og hunnkatter. Normalt vil det si ved 5-6 måneders alder.

Forskjellen mellom kastrering og sterlisering

Kastrering betyr å sette kjønnskjertlene ut av spill. Ved kirurgisk kastrering fjernes eggstokker og eventuelt livmor på et hunndyr, og testikler på et hanndyr. Dyret produserer da ikke kjønnshormoner, og blir i tillegg sterilt, det vil si at det ikke kan produsere avkom. I tillegg vil kjønnsdriften og -adferden forsvinne. Det samme kan oppnås ved "kjemisk kastrering".

Sterilisering vil si å gjøre ufruktbar ved å kutte sædleder hos hannkatt og eggleder hos hunnkatt. Det er ikke et inngrep som normalt sett utføres. 

På folkemunne kaller man gjerne en kastrering av et hunndyr for en "sterilisering" og av et hanndyr en "kastrering". Korrekt beskrivelse er at man også kastrerer hunnkatten.