Kan katter være ute i kulden?

Ikke alle dyr tåler kulde like godt. Derfor må du som dyreeier alltid ta hensyn til vær og temperatur hvis katten din skal oppholde seg ute.

Faglig oppdatert
Katt i snøen på vinteren
Bilde: Colourbox

Alle dyr kan få frostskader. Alvorlighetsgraden varierer og frostskader graderes fra 1.-4. grad. Alle frostskader er smertefulle, og allerede ved grad 2 dannes det blemmer i huden. Ved mer alvorlige frostskader kan konsekvensen bli at kroppsdeler må amputeres. Dyr kan i verste fall død av kulde.

Katter tåler kulde dårlig. Dersom katten din skal være mye ute om vinteren, må du legge til rette for dette ved å sørge for at katten har tilgang til et isolert og oppvarmet hus eller oppholdsrom til enhver tid.

Katter som fryser, bruker mye energi på å holde varmen. Pelsen til en katt kan ikke sammenlignes med pelsen til ville kattedyr som gaupa, som er tilpasset et liv ute i Norge. Katter får lett forfrysninger, særlig på utsatte steder, som ører, hale og poter. Katter som ikke har tilgang til et varmt oppholdssted, er svært utsatt for alvorlige frostskader og i verste fall kan de dø.

Katter som går ute, bør ha mulighet til å komme inn igjen når de selv ønsker det, for eksempel ved hjelp av en katteluke.

Hvis katten ikke kan trekke inn i huset når den ønsker det, skal den kunne søke ly i frostfritt uthus, garasje eller et annet egnet sted. Der skal den ha tilgang til en varm, myk, tørr og trekkfri liggeplass. Det er viktig at liggeplassen gjøres bekvem og god, slik at katten velger å legge seg der hvis den fryser. Liggeplassen bør være hevet over bakken og isolert, spesielt i gulvet. Isoporplater fungerer fint som isolasjon. Tepper, spon, høy eller halm bør brukes for å gi et mykt og komfortabelt liggeunderlag. En varmelampe kan henges i passende høyde over liggeplassen dersom rommet ikke er oppvarmet.