Transportere dyr utenlands? Da må du registreres hos myndighetene

Alle som transporterer dyr mellom EU/EØS-stater, eller mellom en EU/EØS-stat og et tredjeland (land utenfor EU/EØS), skal være registrert hos myndighetene og ha et entydig registreringsnummer.

Publisert

Dette gjelder også for private transportører, for eksempel de som skal frakte egen hest til og fra utlandet.

Hvis du er transportør som driver næringsmessig dyretransport, er du godkjent etter dyrevelferdsregelverket (forskrift om næringsmessig transport av dyr). Da bruker du godkjenningsnummeret som registreringsnummer.

 

Slik gjør du

For å få tildelt et registreringsnummer fra Mattilsynet, må du sende e-post til postmottak@mattilsynet.no og skrive at du vil registrere deg som transportør av dyr til eller fra Norge. I e-posten må du også ha med denne informasjonen:

  • navn og adresse for transportør
  • typen transport 
  • transportmiddel 
  • antall dyr transportmiddelet har plass til 

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 87