Helsekort for hester

Alle hester skal ha helsekort.

Publisert
  • Hesteholder er ansvarlig for at hestens helsekort er tilgjengelig for veterinær ved medisinsk behandling, og skal selv føre egenbehandling inn på helsekortet.
  • Helsekortet skal være en ordnet opptegnelse over all medisinsk behandling som hesten har fått. Dette gjelder behandling gitt av veterinær, men også den behandling som hesteeier/-holder selv har gitt hesten.
  • Helsekortet skal inneholde hestens navn og UELN (hestens registreringsnummer)/mikrochipnummer. I tillegg skal navn og adresse på behandlende veterinær fremgå av helsekortet.
  • Hesten kan ikke slaktes til menneskemat dersom helsekortet ikke er riktig utfylt.

Eksempel

Regelverk

Forskrift om hestevelferd