Kompetansebevis for personer som håndterer levende dyr på slakterier

Alle som avliver dyr, eller håndterer levende dyr i forbindelse med avliving, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å gjøre dette på forsvarlig måte og i tråd med kravene i forskrift om avliving av dyr.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hvem trenger kompetansebevis?
  2. Hva kreves for å kunne motta kompetansebevis?
  3. Godkjente opplæringsprogram i Norge
  4. Midlertidig kompetansebevis

For personell som håndterer levende dyr i forbindelse med slakting, er det krav om godkjent opplæring og kompetansebevis.