Hobbytransport av dyr

Med hobbytransport menes i all hovedsak transport som ikke utføres i forbindelse med næring, og som ikke gjennomføres av transportør som tar seg betalt for tjenesten.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Dyrevelferd under transport
  2. Transportmidler som brukes til hest skal være godkjent
  3. Tilsyn med transport av dyr
  4. Regelverk ved hobbytransport av dyr

Hobbytransport omfatter for eksempel de fleste typer transport av egne sports- eller familiedyr. Det er ikke i seg selv avgjørende om det er eieren selv som gjennomfører transporten, men ofte vil transport som gjennomføres av andre være en tjeneste man betaler for. I så tilfellene er transporten ikke å betrakte som hobbytransport. Les hva som gjelder for slik transport

Alle som er involvert i transport av dyr skal ha tilstrekkelig kompetanse til å gjøre dette på en god og skånsom måte, og i tråd med kravene i regelverket.