Påvist storfetuberkulose i desember

I desember 2022 ble det påvist storfetuberkulose (Mycobacterium bovis) i et dyrehold med storfe i Suldal i Rogaland. Ett storfe i et kontaktdyrehold i Masfjorden i Vestland har også testet positivt for smitte.

Publisert

Alle storfe på gården der smitten først ble påvist, har vært båndlagt siden november. Det betyr at ingen storfe kan flyttes ut av dyreholdet uten Mattilsynets tillatelse. Mistanken oppstod på ei ku som ble slaktet den 3. november, under den ordinære kontrollen Mattilsynet gjør av alle dyr som slaktes.

Prøvene som ble tatt av dyret ble først analysert ved Veterinærinstituttet, før diagnosen ble bekreftet av EUs referanselaboratorium i Madrid 8. desember. Det er senere tatt prøver av flere storfe i anlegget, flere dyr er positive for storfetuberkulose. I tillegg er det tatt prøver i kontaktbesetninger, ett dyr i en av kontaktbesetningene tester positivt på oppfølgende prøver.

Ikke risiko for smitte til mennesker, kjøtt og melk er trygt

Storfetuberkulose kan smitte til mennesker, primært gjennom upasteurisert melk og upasteuriserte melkeprodukter, eventuelt gjennom kontaminert kjøtt. I Norge har vi en grundig vurdering av hvert enkelt dyr som blir sendt til slakt og etter at dyr er slaktet, slik at kjøtt som havner i butikken er fritt for sykdommer og er trygt å spise.

Den første kua som fikk påvist storfetuberkulose ble kassert, og gikk ikke til menneskemat, fordi Mattilsynet - på slakteriet - fant synlige spor etter sykdommen på dyret.

Rå melk kan inneholde bakterier, for eksempel tuberkulosebakterier, som gir sykdom hos mennesker. Under pasteurisering blir melken varmebehandlet slik at bakteriene blir drept. Folkehelseinstituttet anser at det ikke er noen risiko for smitte av tuberkulose til befolkningen i dette tilfellet. All melk fra gårdene har blitt pasteurisert og det er trygt å drikke melk som er kjøpt i butikken.

Regelverket krever at levering av melk skal stoppes fra dyr som har testet positivt. Melk som allerede er hentet på gårdene er likevel trygg å drikke, fordi den er pasteurisert.

Regelverket åpner ikke for å gjøre unntak fra forbud mot å levere melk fra dyr med storfetuberkulose, selv om vi i Norge har god kontroll på at melken blir håndtert forsvarlig under henting/transport/levering.

Smittesporing

Mattilsynet følger opp gården, tar prøver og driver sporingsarbeid for å forsøke å finne smittekilden. Aktuelle kontaktbesetninger blir også fulgt opp.

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke

Det er viktig at alle som mistenker smitte på sin gård, varsler Mattilsynet umiddelbart. Hos storfe kan symptomer på tuberkulose være avmagring, nedsatt produksjon, hoste, diare/forstoppelse og sikling. Hvilke symptomer dyrene får avhenger av hvilke organer som er involvert og hvor alvorlig infeksjonen er. 

Tuberkulose er en meldepliktig sykdom (nasjonal liste 2-sykdom).

Norge beholder fristatusen

Tuberkulose hos storfe, forårsaket av M. bovis, ble erklært utryddet i Norge i 1963. Siden den gangen har det kun vært to påvisninger; i 1984 og 1986. Norge har internasjonal fristatus for sykdommen. Påvisningen fører ikke til at Norge mister den internasjonale fristatusen for sykdommen, det gjelder kun anleggene som har dyr med positive prøver.

Mattilsynet jobber for å gjennomføre tiltakene som må til for å gjenopprette fristatusen for disse to anleggene.

Les mer om storfetuberkulose:

Mattilsynet: Tuberkulose

FHI: Smitteverntiltak ved utbrudd av M.bovis