Smitte mellom dyr og mennesker

Overføring av smittestoffer fra dyr til mennesker kan skje på ulike måter. Her får du vite mer om zoonoser.

Mer om smitte mellom dyr og mennesker

Artikler

Rapporter

Risikovurderinger

Regelverk