Hvorfor slaktes dyr med munn- og klauvsjuke?

Munn- og klauvsjuke er en av de mest smittsomme dyresjukdommene man kjenner til. Avlivning og destruering er den mest effektive måten å bekjempe sykdommen på.

Publisert

Smitten kan spres over lange avstander med dyretransporter, vind, via internasjonal transport og ved annen menneskelig aktivitet.

Sjukdommen gir store produksjonstap på grunn av at dyra blir sjuke, men også fordi de nasjonale og internasjonale handelsreaksjonene er så omfattende. Det finnes vaksiner, men sjukdommen kan ikke utryddes på denne måten.

For å opprettholde immuniteten må dyra vaksineres flere ganger årlig, noe som over tid ville blitt meget kostbart. For å begrense de totale kostnadene ved utbrudd av munn- og klauvsjuke har man derfor valgt å bruke det mest radikale virkemiddelet, nemlig å avlive og destruere (brenne/grave ned) smittede besetninger og dermed utrydde smittestoffet fra miljøet.