Hva gjøres for å hindre introduksjon av munn- og klovsyke til Europa?

EU-kommisjonen har utarbeidet særskilte nødtiltak mot munn- og klovsyke.

Publisert

Bestemmelsene skal hindre introduksjon av munn- og klovsyke til EØS-området gjennom import av høy og halm fra visse tredjeland.

Beslutningen heter (EU) 2022/575, og er gjennomført i dyresykdomsnødtiltaksforskriften. Denne beslutningen endres jevnlig for å avspeile den epidemiologiske situasjonen i tredjeland.

Se EU-kommisjonens nettsider EUR-Lex - 32022D0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu) for å finne den sist oppdaterte beslutningen. Klikk på "current consolidated version" og velg ønsket språk.

Du kan også lese mer fra EU-kommisjonen på siden Foot-and-mouth disease (food.ec.europa.eu).

Regelverk

Dyresykdomsnødtiltaksforskriften