Til hovedinnhold
Rapport

MRSA hos svin

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har blitt overvåket hos svin siden 2014.

Publisert

Formålet med overvåkningsprogrammet er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

Hva ble undersøkt?

591 Norske svinebesetninger. Blant disse var det 82 avlsbesetninger, 11 nav i purkeringer og 16 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene i landet. De resterende 482 var slaktegrisbesetninger.

Tidsrom
Januar til desember 2022
Hva lette vi etter?

Vi så etter MRSA-bakterier hos dyr og på miljø rundt dyrene, for eksempel vinduer, drikkenipler og redskaper.

Hva fant vi?

Det ble ikke funnet MRSA-bakterier i noen av de 591 svinebesetningene det ble tatt prøver i.

Dette betyr at strategien som Norge har om å hindre etablering av MRSA i svinebesetninger har fungert godt.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet.

Les mer:
Veterinærinstituttet: Overvåkningsprogram MRSA hos svin

Veterinærinstituttet: Fakta om meticillinresistente stafylokokker

Fil
Rapport The surveillance programme for methicillinresistant Staphylococcus aureus in pigs in Norway 2022 (PDF)

Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin

Hva ble undersøkt?

Målet med programmet er å hindre at MRSA etablerer seg i svinebesetninger. Mattilsynet har fulgt opp positive funn med sanering når det er funnet MRSA hos svin. Det er tatt prøver i besetninger med purker og avlsbesetninger.

Tidsrom
Hele året
Hva lette vi etter?

Det ble undersøkt for følgende smittestoffer og bakterier: Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) (antibiotika resistent)

Hva fant vi?

I programmet for 2020 ble det ikke funnet noen positive besetninger. Det ble tatt færre prøver enn planlagt

Fil
2021_26_The surveillance programme MRSA in pigs in Norway 2020 (PDF)

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser 2018

Hva ble undersøkt?

716 Norske svinebesetninger. Blant disse var det 86 avlsbesetninger, 12 nav i purkeringer og 19 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene i landet. De resterende 599 var slaktegrisbesetninger.

Tidsrom
Januar til desember 2018
Hva lette vi etter?

Vi så etter MRSA-bakterier hos dyr og på miljø rundt dyrene, for eksempel vinduer, drikkenipler og redskaper.

Hva fant vi?

Det ble ikke funnet MRSA-bakterier i noen av de 716 svinebesetningene det ble tatt prøver i.

Hvem utførte oppdraget?

Norsk veterinærinstitutt på oppdrag fra Mattilsynet.