Rapportserie

MRSA hos svin

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har blitt overvåket hos svin siden 2014.

Publisert

Formålet med overvåkningsprogrammet er å holde norsk svinebestand fri for MRSA ved å identifisere positive besetninger for videre smittesporing og sanering.

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2023

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2022

Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser 2018