Unngå smitte fra folk og dyr

Den største smittefaren for fotråte er at det kommer levende dyr inn i småfebesetningen. I tillegg kan besøkende ta med seg smitte.

Faglig oppdatert
  • Alle besøkende skal bruke besetningens klær og fottøy eller engangs overtrekk.
  • Alle fjøs bør ha smittesluse. I det minste skal besøkende ha mulighet for å skifte til besetningens eget tøy dersom ikke engangsovertrekk og støvler medbringes. Det skal også væ re vaskemuligheterStøvler og lignende som evt. brukes i flere besetninger skal vaskes og desinfiseres før de benyttes i en ny besetning.
  • Eier må forsikre seg om at saueklippere har reint overtrekkstøy, reint og desinfisert fottøy og medbrakt utstyr. Til desinfeksjon anbefales å bruke Virkon S.
  • Persontrafikk mellom besetninger reduseres til det absolutt nødvendige minimum.

Gjeterhunden

  • Du bør skylle av labber og buk grundig før hunden eventuelt skal i kontakt med sauer fra annen besetning og etter at den har vært i kontakt med dyrene.
  • Bakteriedrepende sjampo (for eksempel klorhexidin-sjampo) kan brukes.

Andre dyr

  • Geit og storfe kan også ha infeksjoner med smittestoffet som forårsaker fotråte i klauvene. Andre arter kan være passive bærere av smitten. Husk at disse kan spre smitten i husdyrmiljøet.