Smittevernråd til transportør i fotråteområder

Råd til transportør når slaktedyr skal transporteres i områder med fotråte.

Publisert

Dette gjør du

  • Transportmidlet skal vaskes og desinfiseres mellom hver transport

  • Transportør skal følge de samme smitteforebyggende tiltak som enhver annen som ferdes i eller mellom fjøs

  • I områder med få kjente tilfeller av fotråte skal dyr fra disse alltid hentes sist på kjøreruta

  • I områder med mange tilfeller og ”mange ukjente mistenkte” skal henterekkefølgen gå fra de mistenkte til de som har diagnosen

  • Generelt gjelder i slike områder at transportør alltid skal ha med reint overtrekks- og fottøy før vedkommende går inn i fjøset.

Til deg som har dyr

Krev ny transportør og nytt transportmiddel dersom det viser seg at hygienekravene ikke blir fulgt.