Begrens innkjøp av livdyr så mye som mulig

Innkjøp av sau fra smittede besetninger utgjør den største risikoen for å få smitte inn i besetningen.

Publisert
  • Værer kan, med unntak av mellom de soner som er nevnt i Forskrift om soner for forebygging av fotråte, Aust-Agder, Hordaland og Rogaland, foreløpig flyttes fritt innenfor eget fylke. Mellom fylker kreves det dispensasjon.
  • I tillegg til dispensasjon (krav) anbefales det at dyrene følges av en veterinærattest
  • Inseminer dyr dersom det er mulig
  • Kjøp ikke dyr fra region eller område hvor smitten forekommer
  • Kjøp helst kortreiste dyr, eks. innen samme beitelag
  • Be om egenerklæring helse fra den du kjøper av
  • Innkjøpte dyr oppstalles uten direkte kontakt med besetningens egne dyr i 3 – 4 uker.
  • Dyra undersøkes grundig i begynnelsen og slutten av perioden. Se spesielt nøye på klauvene og klauvspalten.
  • Smitten kan også overføres mellom besetninger med skittent fottøy, utstyr, andre dyr mm