Når skal du varsle Mattilsynet eller politiet om dyr som lider?

Du skal varsle Mattilsynet eller politiet om dyremishandling og alvorlig svikt i måten dyr holdes på. Her får du vite hva du skal varsle om og hvordan du varsler.

Publisert

Hva skal du varsle om?

Du skal varsle Mattilsynet eller politiet dersom du har grunn til å tro at noen mishandler dyr. Å mishandle vil si å utøve vold mot dyr eller behandle dyr brutalt.

Du har også plikt til å varsle dersom du har grunn til å tro at noen

 • ikke gir dyr nok fôr eller vann
 • ikke gir alvorlig sjuke eller skadde dyr forsvarlig behandling
 • har forlatt dyr i hjelpeløs tilstand
 • har dyr på steder som er farlige, svært skitne eller av andre grunner er helt uegnet for dyra
 • har svært skitne eller ustelte dyr
 • har dyr i strid med forbud mot å ha dyr (såkalte aktivitetsforbud)
 • har dyr utendørs uten tilgang til egnet oppholdsrom med plass til at alle dyra ligger der samtidig. Dette punktet gjelder ikke 
  • storfe, sau, geit, hest, lama og alpakka i beitesesongen
  • oppdrettshjort og tamrein hele året
  • sau som holdes utendørs uten oppholdsrom hele året etter særskilt tillatelse fra Mattilsynet

For å ha «grunn til å tro» at forholdene er alvorlige nok til å varsles, må du enten 

 • ha sett eller hørt dyra, hvordan de behandles og forholdene ellers for dyra, eller 
 • ha særskilt kjennskap til eller informasjon om dyreholdet  

Du skal ikke umiddelbart varsle Mattilsynet eller politiet om forhold som du har varslet dyreeieren om. Vent med å varsle til du eventuelt får grunn til å tro at dyreeieren ikke vil bedre forholdene for dyra.  

NB! Mattilsynet og politiet ønsker ikke varsel om annet enn det som skal varsles. Slike varsel blir ikke fulgt opp og bidrar til at Mattilsynet får mindre tid til å følge opp alvorlige forhold. 

Hva gjør du dersom du har taushetsplikt?

Dersom du har taushetsplikt, kan du være fritatt fra varslingsplikten, men for enkelte grupper kan taushetsplikten settes til side og du kan varsle likevel. Du må selv vurdere om taushetsplikten din gjør at du ikke kan varsle. Dette gjelder for:

 • veterinær eller annet dyrehelsepersonell
 • lege, sykepleier, hjelpepleier, ambulansepersonell eller annet helsepersonell
 • underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13

Slik gjør du

Hvordan varsler du?

Politiet skal varsles i akutte tilfeller av vold eller mishandling av dyr. Ring politiet på telefon 02800.

Hvis det ikke er akutt, kan du varsle Mattilsynet ved å sende en bekymringsmelding.

Du kan velge å være anonym når du varsler. 

Send bekymringsmelding

Regelverk

Dyrevelferdsloven, § 5