Til hovedinnhold
Søk

Varsle om sykdom på oppdrettsfisk og akvatiske dyr

Faglig oppdatert

Varsle Mattilsynet dersom det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i vedlegg 1) eller bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Veileder

Mattilsynet har en veileder som enkelt viser deg hva som skal varsles om, hvordan du skal varsle, og hvorfor det er viktig.

Veileder: Slik varsler du Mattilsynet ved grunn til mistanke eller sykdom på akvatiske dyr (PDF)