Varsle om ulovlig bruk av plantevernmidler

Om varselet

Obligatoriske felter er markert med *

Beskriv så spesifikt som mulig.

Beskriv kort og konkret.

Bilder som viser det du beskriver, er veldig nyttig for oss. Vi behandler opplysningene konfidensielt. Har du filer,bruk dette skjemaet. Skriv i skjemaet hva filene gjelder.

Oppgi tidspunkt så presist du kan.

Vet du ikke navnet, gi andre opplysninger som hjelper oss å finne den som er ansvarlig for den ulovlige bruken.

Vet du ikke gateadressen, gi informasjon som kan hjelpe oss å finne stedet det gjelder. Søk i kart.

Oppgi ditt eget postnummer hvis du ikke kjenner postnummeret til virksomheten eller ansvarlig.

Avbryt