Meld fra om døde produksjonsdyr

Meld fra om selvdøde eller avlivede produksjonsdyr

Dette skjema skal bare brukes av deg som bor i Finnmark, eller andre steder der Biosirk Norge ikke kjører. 

Alle andre skal melde ifra om døde dyr til Biosirk Norge AS når de bestiller henting av det døde dyret.

Følgende dyr skal registreres inn for å tas prøver av:

  • Døde storfe over 4 år
  • Døde sauer og geiter over 1,5 år.
  • Døde hjortedyr (inkludert tamrein) over 1 år.

Aldersgrensene over gjelder ikke når dyret har endringar i atferd eller har mistet evnen til å bevege seg naturlig, da det kan være tegn på hjernesykdom. I slike tilfeller må du ringe Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Obligatoriske felter er merket med *

Legg inn ditt produsentnummer, 10 tegn.

Legg inn dyreholds-ID, 7 tegn.

Oppgi adressen til dyreeier eller virksomheten. Du skal ikke oppgi plasseringen (hvor på området dyret ligger) til dyret her.

Legg inn postnummer

Legg inn poststed.

Legg inn ditt telefonnummer, 8 siffer.

Legg inn din e-postadresse

Velg type dyr*

Velg hvilket type dyr som er dødt

Legg inn nummeret på øremerket, inkludert individnummer, minimum 12 siffer.

Oppgi måned og år dyret er født (mm/åååå).

Oppgi hvor mange dyr som er døde?

Hvordan døde dyret?*

Velg måten dyret døde på.

Oppgi utfyllende informasjon om hvordan dyret døde.

Oppgi dato og klokkeslett (dd/mm/åååå, tt:mm)

Beskriv hvor dyret ligger slik at prøvetaker kan være i stand til å finne dyret dersom ansvarlig ikke er tilstede.

Avbryt