Godkjenning av plantesorter

Mattilsynet behandler søknader om godkjenning av plantesorter for opptak på norsk offisiell sortsliste. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Søknadsfrist, skjema og vilkår for godkjenning av plantesorter
  2. Verdiprøving av plantesorter
  3. Nyhetsprøving (DUS-testing) av plantesorter
  4. Gebyr og avgifter

Plantesortsnemnda fungerer som rådgivende organ for Mattilsynet i dette arbeidet.  Formålet med godkjenningen er å bidra til at sorter som markedsføres i Norge er best mulig tilpasset norske forhold.