Til hovedinnhold
Søk

Varsle om ulovleg bruk av plantevernmiddel

Om varselet

Skriv kort og konkret.

Skriv så konkret og spesifikt som mogleg.

Legg gjerne ved relevant dokumentasjon, som bilete eller tekst (maks éin fil, maks storleik på fila 8MB).

Oppgje tidspunktet eller perioden så presist du kan.

Veit du ikkje namnet, gje oss andre opplysningar slik at vi kan finne den som er ansvarleg.

Veit du ikkje gateadressa, gje informasjon som kan hjelpe oss å finne staden det gjeld. Søk i kart.

Skriv ditt eige postnummer dersom du ikkje kjenner postnummeret til verksemda eller den ansvarlege.