Slik skal allergenene merkes

Matvarer med ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner skal alltid merkes. Her får du vite hvilke allergener det gjelder og hvordan de skal merkes. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. De 14 allergenene som alltid skal merkes
  2. Merkingen av allergener skal være tydelig
  3. Merking av ferdigpakket mat 
  4. Merking av ikke-ferdigpakket mat 

Mangelfull merking av allergener kan medføre risiko for en allergiker. De med matvareallergi må derfor unngå å spise matvarer som inneholder ingredienser de ikke tåler. De må kunne stole på ingredienslisten. 

For at de som er allergiske skal finne ut om maten inneholder ingredienser de ikke kan spise, skal de 14 vanligste allergifremkallende ingrediensene (allergener) alltid merkes dersom de inngår i et produkt eller en rett. Dette gjelder både ferdigpakket og ikke-ferdigpakket mat som omsettes. 

Avklaring om allergenmerking (eur-lex.europa.eu) (PDF

Veiledning på flere språk (eur-lex.europa.eu)

På denne siden finner du hvilke allergener som skal merkes og hvilke krav som gjelder for ferdigpakket og ikke-ferdigpakket mat.