Vann på flaske

Mattilsynet fører tilsyn med produksjon av vann på flaske. Det er viktig å være oppmerksom på hvilke merkeregler og regler for markedsføring som gjelder på dette området.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Registrering eller godkjenning av vann på flaske
  2. Forskjellen på naturlig mineralvann / kildevann og drikkevann
  3. Merking av naturlig mineralvann og kildevann brukt i andre drikker
  4. Markedsføring av vann på flaske
  5. Gebyr