Viral nervevevsnekrose (VNN) / Viral encephalopati og retinopati (VER)

Infeksjon med nodavirus fører til VNN/VER (Viral encephalopati og retinopati) hjå ei rekke marine fiskearter og kan ramme både villfisk og oppdrettsfisk.

Ingen tilfelle av VNN/VER i Noreg

Ingen tilfelle i Noreg

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Om sykdommen

Sjukdommen er funnen på kveite, piggvar og torsk i Noreg.

VNN og VER er liste 3 sjukdommar, og førekomst av eller mistanke om VNN/VER skal straks rapporterast til Mattilsynet.

Symptom

Korleis smittar sjukdommen?

Kjempe imot sjukdommen