Krav til kosmetikk og andre pleiemidler til dyr

Pleiemidler og kosmetikk til dyr skal ikke være skadelig for dyret. For matproduserende dyr skal produktet ikke føre til rester av skadelige stoffer i maten.

Publisert

Hvilke generelle krav stilles til kosmetikk og andre pleiemidler til dyr?

Det finnes ikke en godkjenningsordning for pleiemidler, kosmetikk og lignende til dyr. Det er kun et generelt krav om at de ikke skal være skadelige for dyret, for eksempel at de kan gi skade på huden, svie, kløe eller forgiftninger og lignende.

Mattilsynet vurderer ikke om pleiemidler og lignende til dyr er skadelige, og gir heller ikke godkjenning for om de kan brukes til dyr. Den vurderingen må du, som produsent, markedsfører, importør eller dyreeier, gjøre selv.

Spørsmål du må stille deg om middelet, er:

a) Er produktet et legemiddel?

b) Er produktet et biocid?

c) Kan produktet være skadelig for dyret?

  • Da skal det ikke brukes.

Hvilke krav stilles til kosmetikk og andre pleiemidler til matproduserende dyr?

Dersom du produserer, markedsfører, importerer eller bruker produkter til matproduserende dyr, er det i tillegg ditt ansvar at disse produktene ikke fører til rester av skadelige stoffer i maten.

Da må du i tillegg gjøre følgende:

a) Se på ingredienslisten over hvilke stoffer produktet inneholder.

b) Finner du ikke innholdsstoffene på lista i pkt. a. må de sjekkes mot liste over stoffer som er tillatt å bruke i Vedlegg Tabell 1 i Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

Dersom innholdsstoffene i produktet står på lista og

  • ikke er klassifisert som legemidler eller biocider,
  • ifølge tabellen kan brukes til alle matproduserende dyr,
  • ikke har krav om MRL
  • ikke har andre begrensninger i bruken under Andre bestemmelser,

kan du anta at produktet ikke gir skadelige rester i næringsmidler. Det er da ok å bruke.

c) Dersom produktet inneholder stoffer som ikke er på noen av de to nevnte listene, er det ikke undersøkt om stoffene kan gi skadelige rester i mat. Vi vil derfor ikke anbefale at produktet brukes til matproduserende dyr. Du kan ikke være sikker på om næringsmidler fra dyret kan inneholder skadelige stoffer.

d) Husk at hest også regnes som et matproduserende dyr, selv om de er sports- og familiedyr. Dersom du vil behandle hesten med stoffer som ikke er tillatt til matproduserende dyr, kan du erklære i hestepasset at hesten i framtida ikke skal inngå i matkjeden.

Regelverk

Forskrift om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, Vedlegg Tabell 1 – Tillatte stoffer