Til hovedinnhold

Flytte eller eksportere avlsmateriale

Finn ut hvilke dokumenter du trenger hvis du skal flytte eller eksportere avlsmateriale (sæd, eggceller eller embryo) mellom land, og hvordan du får tak i dokumentene.

Publisert

Kontakt Mattilsynet for å få sertifikater

Hvis du skal flytte eller eksportere avlsmateriale til et annet land, trenger du sertifikater som dokumenterer helsestatusen til materialet. I noen tilfeller må du også dokumentere avstamning.

For å få sertifikatene må du kontakte ditt lokale kontor av Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller e-post postmottak@mattilsynet.no.

Under kan du se hvilke sertifikater du trenger for å flytte avlsmateriale innen EØS og for eksport til land utenfor EØS.

Flytte avlsmateriale innen EØS

Innen EØS har vi regler for flytting av avlsmateriale fra

  • storfe, sau, geit, svin og hestedyr
  • hunder og katter
  • landdyr som holdes i lukkede anlegg
  • kamelider og hjortedyr som holdes i fangenskap

Hvis du skal flytte avlsmateriale til et annet land i EØS, skal materialet følges av et helsesertifikat som dokumenterer helsestatus og avlssertifikat som dokumenterer avstamning. Disse sertifikatene er standardiserte, og finnes i EØS-regelverket.

Du trenger sertifikat enten du handler med avlsmaterialet eller flytter det av andre grunner.

Eksport til land utenfor EØS

Hvis du skal eksportere avlsmateriale til land utenfor EØS, trenger du et sertifikat som er forhandlet fram mellom Mattilsynet og landet du eksporterer til. Sertifikatet dokumenterer helsestatusen for avlsmaterialet, og skal følge med materialet du sender.

Lenger ned ser du hvilke sertifikater vi allerede har forhandlet fram. I sertifikatene ser du også hvilke helsekrav landet du vil eksportere til stiller. 

Regelverk

Reglene om håndtering av avlsmateriale står i dyrehelseforskriften (lovdata.no) og avlsmaterialeforskriften (lovdata.no).

Helsesertifikater, land utenfor EØS

Svin

10.1.142 Den Eurasiske Økonomiske Union, rånesæd, engelsk russisk, 2017-02

10.1.175 Island, helsesertifikat, rånesæd norsk-engelsk

10.1.204, USA, veterinærattest, rånesæd, engelsk, 2016-06

10.1.229 Chile helseattest svinesæd spansk engelsk

10.1.319 Storbritannia, helsesertifikat, rånesæd, engelsk

Helsesertifikat for eksport av fersk rånesæd til Malaysia Sarawak

Helsesertifikat for eksport av fersk rånesæd til Thailand

Helsesertifikat for eksport av rånesæd til Canada

Helsesertifikat for eksport av rånesæd til Malaysia

Helsesertifikat for eksport av rånesæd til New Zealand

Helsesertifikat for eksport av rånesæd til Serbia

Helsesertifikat for eksport av rånesæd til Taiwan

Storfe

10.1.172 Albania, helsessertifikat, oksesæd, albansk-engelsk

10.1.174 Iran, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.177 Israel, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.178 Jordan, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.180 Kosovo, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.181 Kroatia, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.182 Madagaskar, helsesertifikat, oksesæd, norsk-fransk-engelsk

10.1.183 Makedonia, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.187 Mexico, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.188 New Zealand, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.190 Pakistan, helsesertifikat, oksesæd, norsk-engelsk

10.1.192 Saudi Arabia, helsesertifikat, oksesæd, norsk-engelsk

10.1.194 Serbia, helsesertifikat, oksesæd, serbisk-engelsk

10.1.200 Tyrkia, helsesertifikat, oksesæd, tyrkisk-engelsk

10.1.202 Uruguay, helsesertifikat, oksesæd, spansk-engelsk

10.1.205 Zimbabwe, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.207 Sør-Afrika, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.211 Argentina, helsesertifikat, oksesæd, spansk-engelsk

10.1.215 Mongolia, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.216 Vietnam, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.217 Uruguay, helsesertifikat, in vivo embryo, spansk-engelsk

10.1.261 Ukraina, helsesertifikat, oksesæd, ukrainsk-engelsk

10.1.230 Kirgisistan helsesertifikat oksesæd russisk - engelsk

10.1.243 Island, veterinærattest, storfeembryo, engelsk, 2016-11

10.1.264 Kina, veterinærattest, oksesæd, kinesisk, engelsk, 2017-08

10.1.273 Chile, helsesertifikat, oksesæd, engelsk

10.1.305 Færøyene, helsesertifikat, storfesæd, engelsk

10.1.308 Island, helsesertifikat, oksesæd engelsk, specimen

10.1.315 Canada, helsesertifikat, storfesæd, engelsk

10.1.317 Storbritannia, helsesertifikat, storfesæd, engelsk