Anbefalinger om smittevern for hester

Enkle rutiner kan hindre at hesten din blir syk og hjelpe deg til å unngå at din hest smitter andre dyr og mennesker

Publisert

Det er ingen spesifikke bestemmelser om smittevern og tiltak for å forebygge sykdom i hestehold. Generelle bestemmelser som gjelder alle typer dyrehold gis i Dyrehelseforskriften.

Høy reiseaktivitet for mange hester og mye trafikk av mennesker, utstyr og dyr inn og ut av stallen øker risikoen for smittespredning. Vi anbefaler følgende smittevernsrutiner:

  • Lag enkle hygienerutiner i stallen. Vask hender i lunkent vann med såpe før og etter stell av hesten, spesielt mellom håndtering av ulike hester. Håndsprit kan brukes som et alternativ, men fungerer dårlig på tilgrisede hender.
  • Bytt til rent skotøy og rene klær dersom du beveger deg mellom ulike staller.
  • Unngå unødvendig persontrafikk inn og ut av stallen. Informer besøkende om hygienerutiner.
  • Bruk eget utstyr til egen hest. Dersom utstyr må lånes, sørg for å vaske og desinfisere det før du bruker det på din hest.
  • Rengjør hestehengeren etter bruk. Vær ekstra nøye med rengjøringen  dersom hengeren brukes av ulike hester.
  • Nye hester på stallen bør holdes isolert de første 14 dagene.
  • Unngå å la hester dele vannkilder. Ikke dypp vannslangen i drikkekar eller bøtte.
  • Unngå å bruke samme tube med oral medisin til flere hester.
  • Bekjemp skadedyr som mus og rotter. Oppbevar kraftfôr utilgjengelig for skadedyr og fugler i den grad det lar seg gjøre.
  • Kun friske hester skal på stevner., Hesten skal være feberfri, den skal ikke ha diaré, neseutflod eller andre tegn på sykdom.