Registrering av hestehold (stall)

Alle anlegg (staller eller hestehold) der det holdes hest permanent eller midlertidig, skal være registrert hos myndighetene. 

Publisert

Det er den driftsansvarlig som skal gjøre registreringen. Den driftsansvarlige er den som driver hesteholdet til daglig. Her får vite hvordan du registrerer hesteholdet, og hvordan du finner registreringsnummeret hvis hesteholdet allerede er registrert.

Slik registrerer du hesteholdet

Dersom hesteholdet ikke er registrert hos Mattilsynet, må du gjøre dette på Mattilsynets skjematjeneste. Du får da tildelt et registreringsnummer for hesteholdet.

Søk om tillatelse for næringsrettet aktivitet med hest

Dersom du driver visse typer næringsrettet aktivitet med hest (eks. hestesenter), skal du ikke registrere, men søke om tillatelse hos Mattilsynet.

Slik finner du registreringsnummeret

Dersom hesteholdet allerede er registrert hos Mattilsynet, finner du registreringsnummeret for dyreholdet ditt i Mattilsynets skjematjeneste.

Dersom hesteholdet ditt er del av et dyrehold som tidligere har fått tildelt en dyreholds-ID, vil dette være registreringsnummeret for hesteholdet. 

Registreringen skal sikre smittesporing

Hensikten med kravet er at myndighetene skal ha oversikt hvor hesten har oppholdt seg, slik at det blir lettere å begrense et eventuelt sykdomsutbrudd.

Slik gjør du

Registrere nytt dyrehold

Du registrerer nytt dyrehold ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste og deretter velge skjemaet "Nytt dyrehold" i menyen.

Alternativt kan du henvende deg til lokalt avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 84